Kako maksimalno izkoristiti čas, ki ga imate na voljo kandidatom

Razgovor za službo je srečanje med kandidatom in vodjo razgovora, ki se opravi z namenom oceniti, ali je kandidat primeren za delovno mesto. Pri razgovoru za službo je izredno pomembna sposobnost medsebojnega sporazumevanja tako intervjuvanca kot intervjuvanca. Kandidat za zaposlitev, ki je sposoben učinkovito posredovati svoje misli in ideje, bo v postopku razgovora verjetno v prednosti. Zato je ključnega pomena, da pred nadaljevanjem postopka zaposlovanja ocenite kandidatove komunikacijske spretnosti. Eden od načinov za ocenjevanje teh spretnosti so vedenjski odzivi. Vedenjski odzivi so odzivi, ki jih kandidat poda na podlagi predhodnih informacij o delodajalcu in/ali delovni ponudbi. Takšni odzivi se štejejo za vedenjske odzive, če natančno odražajo kandidatov miselni proces.

Večina vprašanj na razgovoru za službo je namenjena ugotavljanju primernosti kandidata za delovno mesto. Poleg merjenja primernosti kandidata se z vprašanji na razgovoru za službo merijo tudi komunikacijske in medosebne spretnosti. Običajno večina razgovorov za službo in okrožnic o zaposlovanju vsebuje seznam standardnih vprašanj. Vendar v nekaterih primerih ta vprašanja niso smiselna ali pa jih je mogoče spremeniti, da bi bolje ocenili kandidatovo primernost za delovno mesto.

Pri vodenju razgovorov za zaposlitev mora vodja razgovora kandidata tudi prositi, da podrobneje pojasni morebitne nenavadne okoliščine v zvezi z njegovimi delovnimi izkušnjami, izobrazbo in dosežki. Prav tako naj kandidat posreduje informacije o tem, kako so ti dejavniki vplivali na njegove odločitve. Te vrste vprašanj in odgovori na njih bodo služili za opredelitev kandidata. To vam bo pomagalo razumeti kandidatove prednosti in slabosti ter ugotoviti, ali je primeren za vaše podjetje.